• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Ikon

Gode grunde til outsourcing

February 7, 2018

 

 

Alle typer af Virksomheder kan have fordele ved at outsource deres regnskabsopgaver på kort eller længere sigt.

 

Her er nogle eksempler hvor outsourcing kan give mening.

 

Enkeltmandsvirksomheden

 

Er du alene i virksomhed?

 

Måske driver du en lille konsulentvirksomhed eller er i gang med opbygningen af noget større.

 

Dit bogholderi og regnskabsopgaverne er muligvis begrænsede. Opgaverne skal dog løses og det er vel næppe din spidskompetance.

 

Dette er en situation hvor outsourcing giver rigtig god mening. En professionel partner vil kunne få struktur på dit regnskab, så det bliver overskuelig, så det giver mening og bliver informativt. Informationerne skal jo være nemt tilgængelig for eksempelvis SKAT, men bestemt også for virksomheden. 

 

Hvad så med prisen? Typisk så vil en professionel ikke have en højere timepris end den, som du selv udfakturerer samtidig, så vil opgaven kunne løses på kortere tid, hvorved at det faktisk kan være en dyrere løsning at varetage bogholderiet selv.

 

En fastansættelse er ufleksibel og dyrere end outsourcing

 

Når virksomhed er vokset til en størrelse, hvor bogholderiet kræver en del timer, så kan det være fristende at ansatte en bogholder. Tidspunktet kommer da heldigvis også for de fleste. Men langt hende ad vejen, så vil det dog give bedst mening at forsætte samarbejdet med din professionelle partner. Der er en del skjulte omkostninger ved en ansættelse. Typisk så kan man godt lægge 30% til lønnen. De 30% dækker sociale omkostninger, kontorhold, sygdom, ferie og meget mere. 

 

Det er regnestykket, som skal laves før en mulig ansættelse. Men det giver også mening når der skal spares i virksomheden.

 

Den professionelle ansvarlighed

 

Fejl begået af virksomhedens ansatte hæfter direktionen/bestyrelsen for. Nogle fejl kan være så graverende, at de kan påføre virksomheden tab i form af bøder eller erstatninger.

 

En professionel partner vil kunne blive pålagt dette ansvar for de outsourcede opgaver. Derfor er det også vigtig at sikre sig, at den professionelle partner har tegnet en forsikring, som dækker de udførte opgaver.

 

Effektiv assistance lige ved hånden

 

Er virksomhed kommet bagud med bogholderiet måske på grund af sygdom, eller barsel eller måske en opsagt medarbejder. Her vil en professionel partner kunne hjælpe virksomheden hurtigt og sikkert videre.

 

 

Hurtig opstart af filial eller datterselskab

 

En udenlandsk virksomhed, som skal starte op i Danmark vil ved at gøre brug af en professionel hurtigt kunne få styr på det regnskabsmæssige setup ved outsourcing.

 

En virksomhed som starter op i en anden landsdel vil også have fordele ved outsourcing på kortere eller længere sigt.

 

Rådgivning & outsourcing på en gang

 

Virksomhedens professionelle partner besidder en del viden, som virksomheden kan trække på. Det kan være regnskabs relateret med typisk også inden for HR.

 

Fleksibilitet

 

Måske er fleksibilitet ikke en særskildt grund, men mere den gennemgående fordel ved outsorcing.

 

Outsourcing vil give dig fleksibilitet i forbindelse med

  • Bogholderi & Regnskab, herunder Økonomisk formåen

  • Op- og nedskalering af virksomheden

  • Spidsbelastningsperioder

  • Løsning af opgaver inden for økonomi og regnskab, samt anden rådgivning

Det er ikke nødvendigvis dyrere at outsource i forhold til at fastansætte. Oftest er en fastansat ikke den bedste løsning og virksomheden bindes finansielt set til en større omkostninger - Den faktiske udgift til en fastansat er 130% af den månedsløn I aftaler og hertil kommer eventuelle pensionsordninger - glem ikke det i dit virksomhedsbudget for du har vel lavet et budget, ikke? 

 

 

Danacor kunne blive din outsourcing partner


Skulle ovenstående have vagt din interesse og vil du gerne høre mere om fordelene ved at outsource nogle af dine administrative opgaver og om Danacor kan hjælpe dig, så kontakt os gerne på tlf. 28209742 eller send os en mail på kb@danacor.com

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Udvalgte blogindlæg