• Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Ikon

Lidt om selvangivelsen

February 8, 2018

Så er det snart tid for indberetning af selvangivelsen. Her kan du bl.a. læse en beskrivelse af, hvad selvangivelsen er som hhv. lønmodtager og erhvervsdrivende og hvilke frister der skal overholdes i forbindelse med indberetningen.

 

Den almindelige selvangivelse for lønmodtagere

 

Denne selvangivelse er en opgørelse, som viser hvor meget man har tjent i løbet af det år der er gået og danner grundlag for beregningen af ens skattepligtige indkomst.

 

Skat modtager hovedsageligt alle informationerne fra ens arbejdsgivere, banker, a-kasser m.fl. - Er man ikke enig med disse oplysninger eller har man supplerende oplysninger, så skal man tilgå og rette selvangivelsen selv via Tast-Selv på skat.dk.


Frister for lønmodtagere


Skat indsamler og modtager alle oplysninger til din skattemappe fra 1. januar og frem. De kommer ind i din skattemappe løbende helt frem til marts måned.

.

Årsopgørelsen er som typisk klar medio marts måned for det foregående år. Hvis du er lønmodtager, kan du frem til medio eller ultimo marts indtaste oplysninger/ændringer til årsopgørelsen, så det kommer med på den første årsopgørelse. Sidste frist for ændringer er den 1. maj 2018.

Udvidet selvangivelse for erhvervsdrivende


Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, så skal du udfylde en udvidet selvangivelse via Tast-Selv på skat.dk og du modtager i stedet et servicebrev fra SKAT med informationer om hvordan du kan indtaste ændringer. I helt særlige tilfælde kan SKAT anmode om, at du sender et årsregnskab inde for samme frist som den udvidede selvangivelse.

 

Hvad og hvor skal der indberettes

 

Der gælder helt specifikke regler for virksomheder af forskellige typer og hvad der kræves i forhold til indberetning til SKAT og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal under alle omstændigheder indberettes i Regnskab 2.0 for virksomheder som ikke er personlige, såsom enkeltmandsvirksomheden og interessentskabet. Vi anbefaler at man bliver rådgivet om dette hos en revisor.

 

Er virksomheder ikke en personlig virksomhed, så skal der indberettes i Regnskab 2.0 i formatet XBRL via dette link:

 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Regnskab_speciel

 

Hvis du ikke har software til udarbejdelse af årsregnskabet samt selvangivelsen m.m. i XBRL formatet skal du i stedet indtaste alt manuelt i Regnskab 2.0 basis via dette link:

 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Regnskab_20

 


Frister for selvstændige erhvervsdrivende


Som selvstændig skal du indberette senest 1. juli, dette gælder også begrænset skattepligtige, udenlandsk indkomst og hvis man har anpartsprojekter.

 

Er du gift med en selvstændig, er din selvangivelsesfrist automatisk også 1. juli.

 

Husk at tjekke disse ting:

 • Håndværkerfradrag

 • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

 • Aktier og andre værdipapirer

 • Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året

 • Private lån/udlån og renter

 • Modtaget underholdsbidrag

 • Kost og logi og dobbelt husførelse

 • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.

 • Udenlandske ejendomme, bankkonto o.lign

Yderligere hjælp

 

Du kan herunder finde et link til alle relevante blanketter samt selvangivelsen og den udvidede selvangivelse som ligger på skat.dk:

 

Link til blanketter for Borger

 

Link til blanketter for virksomheder

 

 

Professionel assistance & rådgivning

Danacor har adskillige års erfaring med at udarbejde årsregnskaber og selvangivelse for alle typer af virksomheder. Vi har gennem årerne udviklet effektive systemer som gør at vi kan levere på forholdsvis kort tid. Dette afhænger dog af, at bogholderiet er opdateret og afstemt i henhold til årsregnskabsloven. Hvis dette imidlertid ikke skulle være tilfældet kan også tilbyde en udvidet service til at håndtere dette på timebasis.

Hvis du ønsker at vi skal udarbejde dit årsregnskab og/eller din selvangivelse, så klik på nedenstående boks og du vil blive ledt videre til vores webshop, hvor du først skal indtaste oplysningerne for din virksomhed på en særskildt side for dernæst at kunne bestille det produkt du ønsker. Der kan vælges mellem Årsregnskab med eller uden selvangivelse samt en særlig pakkeløsning for Drift- og Holdingsselskaber:

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning kan du kontakte os på tlf. 28209742 eller sende en mail til kb@danacor.com. Læs mere om os på http://danacor.com

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter